Advokatfirmaet Collin I/S

Ansvarsfraskrivelse

Collin I/S har ophavsretten til denne hjemmeside, som er udarbejdet i samarbejde med Stig Kjeldsen fra OpenGate.

Formålet med hjemmesiden er udelukkende at præsentere Collin I/S og i den forbindelse afgive lovpligtige oplysninger, og videre at servicere klienter og andre interesserede med nyheder og artikler af generel interesse.

Der er således ikke tilsigtet nogen form for afgivelse af garanti eller på anden måde fra advokatfirmaets side tilsigtet, at de afgivne informationer i enhver henseende skulle være retvisende og således egnede til, at brugeren af hjemmesiden med udgangspunkt i informationerne kan anvende disse i vedkommendes sagsbehandling eller i øvrigt basere sine beslutninger på informationerne. Collin I/S er alene ansvarlige, hvis der er handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Collin I/S er dog uden ansvar for indirekte tab, herunder driftstab og avancetab. Denne hjemmeside er udelukkende en servicehjemmeside, og Collin I/S påtager sig således intet ansvar for skader, der måtte opstå i forbindelse med brugernes udnyttelse af hjemmesiden, og dette gælder også brugen af links til andre websites. I øvrigt er parterne kun ansvarlige i forhold til hinanden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Sagt på en anden måde, er det brugerens fulde ansvar, hvorledes udnyttelsen af hjemmesideinformationerne sker.