Advokatfirmaet Collin I/S

Advokatfimaet Collin I/S

Advokatfirmaet indehaves af interessenterne Hans Henrik Skjødt og Bent-Ove Feldung.

Om Collin I/S

Collin I/S´ CVR. nr. er 57 47 76 28.

Firmaet er stiftet som interessentskab i 1873.

Advokatfirmaet indehaves af interessenterne Hans Henrik Skjødt og Bent-Ove Feldung.

Collin I/S er pt. etableret i kontorfællesskab med ca. 20 andre advokater i kontorfællesskabet Homann Advokater. Formålet med dette samarbejde er fælles udvikling, dygtiggørelse og effektivisering – samt i øvrigt servicering af større klienter.

Målsætningen for Collin I/S er at yde erhvervsretlig rådgivning af høj kvalitet, ligesom vi også rådgiver indenfor det privatretlige område, og herunder har indgående kendskab til udlændingeret og strafferet. Vi søger at opnå vore mål ved en høj prioritering af juridiske kvalifikationer og ved en løbende udvikling af kompetencer.

Det samlede kontorfællesskab er omfattet af en fælles advokatansvarsforsikring hos Tryg Vesta Forsikring A/S, og kontorfællesskabets CVR. nr. er 17 33 14 85. Samtlige advokater i firmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Collin I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Collin I/S er som andre advokatfirmaer underlagt er række særlige regler, herunder for behandlingen af betroede midler. Det er således reguleret, at enhver advokat, som oppebærer penge for en klients eller tredjemands regning, til enhver tid skal kunne vise de enkelte mellemværender samt størrelsen af advokatens, henholdsvis selskabets, samlede tilsvar af betroede penge (klienttilsvaret). Vort kontor overholder naturligvis disse regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Vi anvender intensiv informationsteknologi i vores sagsbehandling, herunder såvel internt som eksternt overfor vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige parter. Vi kommunikerer meget gerne, blandt andet via e-mail, og kan tilbyde sikker elektronisk kommunikation via elektroniske certifikater og/eller kryptering efter nærmere aftale med klienterne.

Whistleblowerordning

Firmaet har i henhold til Hvidvaskloven etableret en whistleblowerordning for firmaets medarbejdere.

Indberetning sker til https://homannlaw.whistleblowernetwork.net.