Advokatfirmaet Collin I/S

Inkasso

Vi assisterer med inddrivelse af forfalden gæld

Inkasso

Betegnelsen inkasso dækker over inddrivelse af forfalden gæld. Her kan Collin I/S assistere med ekspertise og mangeårig erfaring fra såvel almindelig erhvervsinkasso som bank- og realkreditinkasso.

En inkassosag er kendetegnet ved manglende betalingsvilje eller -evne hos debitor. Er der derimod indsigelser mod kravets berettigelse, fx hvis debitor påberåber sig at der foreligger mangler eller andre reelle indsigelser, er der ikke tale om en inkassosag. I givet fald er der - alt efter sin art - tale om en retssag eller evt. voldgiftssag, som en anden afdeling hos Collin I/S kan hjælpe med.

Gennemførelse af en inkassosag har ikke alene betydning i forhold til mulighederne for at få debitor til at betale kravet nu og her. Også på længere sigt kan det være betydningsfuldt at opnå en dom for sit krav for at undgå forældelse. I Danmark forælder almindelige krav nu i løbet af tre år, hvorimod en dom først forælder efter 10 år. Og det endda kun hvis kreditor ikke i den periode har haft sagen prøvet i fogedretten. Det er således muligt at afvente en bedring af skyldners økonomi.

Inkasso er også vigtig ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt, idet prøvelsen af et krav via inkasso i sig selv er afgørende for, om kreditor kan afskrive kravet i skattemæssigt henseende samt at få refunderet momsen.

Henvendelse