Advokatfirmaet Collin I/S

Fast ejendom

Vi rådgiver om køb af ejerbolig og andelsbolig. 

Fast ejendom, herunder køb af andelslejlighed

A. Ejerboligkøb

Også Nabatæerne brugte for mere end 2000 år siden et skøde.

Det typiske salær for gennemgang af en købsaftale vedrørende ejerlejlighed, sommerhus eller villa andrager kr. 7.500,00 med tillæg af moms. Vi foretager en detaljeret gennemgang af købsaftalen, forhandler med ejendomsmægleren, udfærdiger tiltrædelsesskrivelse til ejendomsmægleren efter gennemgang af dokumenter og bilag, og vi foretager opfølgning i forhold til ejendomsmægler, sælger og købers bank, forestår den digitale registrering af købers adkomst til ejendommen, udarbejder refusionsopgørelse og foretager de fornødne underretninger til eventuel grundejerforening, ejerforening m.v.

Det førnævnte salær forudsætter, at der ikke er tidskrævende ekspeditioner vedrørende for eksempel mangelsindsigelser, indfrielse af pantegæld, diskussion om adkomstforhold eller træg sagsbehandling fra mæglers/sælgers side, for eksempel ved fremskaffelse af bilag til refusionsopgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at fra og med 1/1 2012 og frem til 2019 reduceres – forholdsmæssigt -  værdien af rentefradragsretten fra ca. 32% til 25% for renteudgifter over kr 50.000,- og dobbelt op for ægtefæller.

Nyttige links:

www.boligejer.dk
www.boligportal.dk
www.ejerportal.dk – Ejerforenings Nyt
www.ejendomsforeningen.dk
www.ejl.dk – Ejerlejlighedernes Landsforening
www.femsek.dk – Fællessekretariat for eftersyns- og mærkningsordningernettc@remove-this.homannlaw.dk

B. Køb af andelslejlighed

I modsætning til køb af et hus eller en ejerlejlighed er der tale om det særlige forhold for en andelslejlighed, at andelsboligloven indeholder regler om en maksimalpris. Denne er typisk beregnet med udgangspunkt i den seneste offentlige kontantvurdering eller en af en særlig sagkyndig ejendomsmægler. Til denne maksimalpris kan tillægges værdien af forbedringer. Det typiske p.t. er, at der handles til priser endog væsentligt under maksimalprisen.

I takt med, at efterhånden mange andelsboligforeninger er blevet forgældede som følge af stigende renter, swap-lån, der har udviklet sig ugunstigt, budgetter, der ikke tager højde for afdragsfrihed eller store efterslæb vedrørende vedligeholdelse, taler meget for at søge advokatbistand, før der indgås en endelig aftale om køb af en andelslejlighed.

For deltagelse i møde og gennemgang af de lovpligtige dokumenter, som sælger skal udlevere i forbindelse med salget af en andelslejlighed, debiterer vi sædvanligvis kr. 5.000,00 med tillæg af moms.

Der kan være en række forhold, som bevirker, at vi må fraråde købet af en andelslejlighed, herunder i foreninger, hvor ejendommen er købt til en alt for høj pris, hvor belåningen er, dels markant høj i forhold til ejendommens værdi, og dels sammensat på en måde, så andelskronens værdi - selv indenfor en kort årrække – udhules, eller hvor en forenings budget simpelthen ikke hænger sammen, enten på grund af, at foreningen mod forventning ikke kan sælge tidligere udlejede lejligheder, eller hor der er et meget stort vedligeholdelsesefterslæb.

www.homannlaw.dk kan der under ”artikler” læses en mere detaljeret artikel om køb og salg af fast ejendom, herunder altså også andelslejligheder.

Der gøres opmærksom på, at fra og med 1/1 2012 og frem til 2019 reduceres – forholdsmæssigt -  værdien af rentefradragsretten fra ca. 32% til 25% for renteudgifter over kr 50.000,- og dobbelt op for ægtefæller.

Potentielle købere skal være opmærksomme på, at det er blevet langt sværere at få finansieret et ejendomskøb. Ca. hver femte handel må nu opgives som følge af, at et pengeinstitut siger nej til finansiering. Udover at den faste ejendom bliver vurderet konkret, er pengeinstitutternes krav til rådighedsbeløb sat i vejret. Ifølge en artikel i Jyllandsposten/www.epn.dk er tommelfingerreglen nu, at en køber kun – alt andet lige – kan godkendes til en købspris, der andrager 2,5-3 gange husstands-indkomsten.

Nyttige links:

www.abf-rep.dk – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
www.andelsbolig.dk
www.andelsportal.dk – Andelsbolig Nyt
www.boligejer.dk
www.boligportal.dk

Henvendelse:

Advokat Bent-Ove Feldung