Advokatfirmaet Collin I/S

Selvstændig erhvervsdrivende

Påtænker du at etablere selvstændig virksomhed er det vigtigt at tænke over selskabsformen

Etablering som selvstændig erhvervsdrivende

Påtænker du som lønmodtager at etablere selvstændig virksomhed, er der en række centrale forhold, som bør overvejes forinden. Herunder om du skal forsøge at undgå den personlige hæftelse overfor kreditorerne ved etablering af et selskab. Skal virksomheden ejes sammen med andre, er det desuden tilrådeligt at udfærdige en aftale, som regulerer forpligtelserne ejerne imellem. Denne betegnes "interessentskabskontrakt" eller "ejeraftale" alt efter om der drives virksomhed i personligt regi eller som selskab.

Vælger du at etablere et selskab, kan vi registrere stiftelselsen online via "Webreg". Selskabet kan således være stiftet og registreret samme dag, som sagen startes hos os. Tilsvarende kan vi hjælpe med selskabsændringer på kort tid.

Der vil i øvrigt ofte være tale om en række skattemæssige forhold, der nøje skal overvejes i forbindelse med opstart af virksomhed, eller overgang fra personligt drevet virksomhed til selskabsform.

På vores hjemmeside www.homannlaw.dk kan der under ”artikler” ses en oversigt om etablering af virksomhed i selskabsform.

Så hvis du vil undgå at blive slynget rundt i et system med mange og indviklede regler for etablering af virksomhed så kontakt en af vores advokater

Nyttige links:

www.eogs.dk – Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
www.cvr.dk
www.penst.dk – Arbejdsdirektoratet
www.borger.dk

Henvendelse

Advokat Hans Henrik Skjødt
Advokat Bent-Ove Feldung