Advokatfirmaet Collin I/S

Ejendomsadministration

Collin I/S tilbyder alle former for administration af ejendomme, herunder ejer- og andelsboligforeninger samt udlejningsejendomme (bolig og erhverv). Vi tilbyder også etablering af K/S'er og andre typer ejendomsselskaber samt totaladministration af investeringsejendomme.

Ejendomsadministrationen har base i et advokatkontor med ekspertise i de retsområder, som er relevante for ejendomsadministration. Herunder overdragelser, inkasso, entreprise, lejeforhold m.m. Desuden gennemfører vi fogedsager i forbindelse med  restancer og udsættelser. Vores advokater møder for alle landets domstole samt voldgiftsretter. Endvidere har vi en afdeling specialiseret i tvangsauktioner.

For boligforeninger eller ejere af udlejningsejendomme, som ønsker et juridisk overblik nu og her, tilbyder vi til en aftalt fast pris en komplet gennemgang af alle juridiske og økonomiske forhold i forbindelse med ejendommene. Dette kan blandt andet være medvirkende til at give bedre vilkår i pengeinstitutter m.v.

Som det fremgår, kan vi tilbyde foreninger, udlejere mv, at de via vores hjemmeside  har deres egen hjemmeside. Vi lægger regnskab, referater og vedtægter ind. Hvad der ellers skal med bestemmer man selv.

I øvrigt får hver ejendom tilknyttet en fast advokat, der med kort varsel svarer på juridiske spørgsmål, naturligvis en fast administrator til det administrative og vi udsender månedsbalancer. Vores administration er baseret på en såkaldt totaladministration, hvilket indebærer, at der er mulighed for telefonkontakt med kontoret alle hverdage.

Administrationshonorar

I modsætning til de mange administrationsselskaber, der tilbyder en pris pr. enhed, men med en række tillæg for eksempel for afholdelse af generalforsamling, indsendelse af selvangivelse m.v., forhandler vi et fast honorar pr. år pr. andelsboligforening eller ejerforening/udlejningsejendom. Hvad særligt foreninger angår, tager vi ikke ejendomme i administration, hvor der er under ca. 40 enheder. Med for eksempel 75 enheder vil prisen typisk ligge på kr. 75-90.000,00 – alt afhængig af individuelle forhold, herunder om der er erhverv m.v./komplicerede varmeregnskaber/moms.

Særligt skal foreninger, der modtager et administrationstilbud, der ligger væsentligt under i forhold ”normen” være opmærksomme på, om der i givet fald faktureres eksempelvis store honorarer i omprioriteringssager, som jo typisk udmærker sig ved, at administrator blot formulerer forslaget og indhenter lånetilbuddet, hvorefter realkreditinstituttet forestår arbejdet med lysning, praktisk omlægning mv. Entreprisesager er et andet godt eksempel, hvor det afhængigt af administrators honorarberegning, kan føre til honorarer, der så at sige gør det ligegyldigt, at der er givet en ”rabat” i det årlige administrationshonorar. Honorarfastsættelsen skal derfor ses som et hele.

I udlejningsejendomme omfattet af omkostningsbestemt husleje vil udgangspunktet være, hvad Ankenævnet godkender.

For en ordens skyld bemærkes, hvad der også er oplyst i den generelle tekst, at dét, vort kontor tilbyder, er en såkaldt totaladministration, hvor vi – naturligvis afhængig af en aktivt deltagende bestyrelse eller ejer af en udlejningsejendom – udfører alt, lige fra et detaljeret bogholderi til opkrævning af fællesudgifter/boligafgifter, husleje m.v., betaling af regninger, kontrol af udgifter og løbende juridisk rådgivning, der ikke udmønter sig i selvstændige sager.

Henvendelse

Advokat Bent-Ove Feldung