Advokatfirmaet Collin I/S

Dødsboer, testamenter og arv

Vi rådgiver om alle aspekter indenfor dødsbobehandling og arveret, samt udfærdigelse af eventuelt testamente eller ægtepagt.

Dødsbobehandling

På www.homannlaw.dk kan der under sektionen ”artikler” læses mere udførligt om de forskellige behandlingsmåder for dødsboer.

Vi har i mange år haft det som et hovedområde at behandle dødsboer og har derfor meget stor erfaring heri, og advokat Bent-Ove Feldung er autoriseret bobestyrer.

Et af de oftest stillede spørgsmål – sikkert baseret på diverse tv-udsendelser om, hvor ”dyrt” det er at have en advokat til at medvirke ved behandlingen af et dødsbo – er, hvor meget det koster. I virkeligheden kan det udtrykkes på en anden måde: Det kan gå grueligt galt og koste langt mere end det burde, hvis den, der påtager sig at behandle et dødsbo, ikke har kendskab til

  • mulighederne for ansvarsfraskrivelse for eksempel ved salg af fast ejendom,
  • beregning af skat i skattepligtige dødsboer,
  • mulighed for at foretage udlæg af skatterelevante aktiver til værdier lavere end markedsprisen,
  • indberetning af boudlæg af aktiver, og i det hele taget opfølgning på frister i dødsboskifteloven for de forskellige indberetninger og fremsendelse af dokumenter,
  • at arvinger, bosat i udlandet, der ønsker at skifte privat, skal stille sikkerhed for afregning af boafgiften,
  • at privatskiftende arvinger rent faktisk kan bakke ud af et privat skifte, hvis det måtte vise sig, at boet er insolvent, samt
  • overholdelse af for eksempel 12 måneders-fristen i et privat skifte.

Der har efterhånden dannet sig en praksis for, at den advokat, der medvirker ved bobehandlingen så vidt muligt skal konkretisere, hvor stort det samlede salær bliver, og hvorledes det kalkuleres. Det primære er dog stadig, at det beregnes efter medgået tidsforbrug, og mange gange kan det være svært på forhånd at vide, hvor tidskrævende ekspeditionerne vil være, herunder ikke mindst hvor lang tid det vil tage at sælge en fast ejendom.

Det vil dog for mange boers vedkommende være muligt at give et meget kvalificeret bud på, hvad den samlede bobehandling kommer til at koste.

Arv og aktiver i/fra udlandet

Det kan være meget vanskeligt og langvarigt at få arv hjem fra udlandet eller at få realiseret aktiver i udlandet, hvilke aktiver skal hjemtages til udlodning i et dansk dødsbo.

Artiklens forfatter har en mangeårig erfaring med sådanne ekspeditioner lige fra at have været domstolsgodkendt bobestyrer i Thailand i en danskers bo, der blev behandlet i Phuket til at realisere fast ejendom i Spanien og Frankrig – som har helt specielle regler i Code Civil, hvor man ikke respekterer, at det f.eks er kreditorerne, der bestemmer i et – dansk – insolvent dødsbo og Sverige samt hjemtage kontanter og værdipapirer fra Gibraltar, Frankrig, Schweiz, USA, Thailand og flere andre lande.

Som autoriseret bobestyrer har jeg selv haft en række af de førnævnte sager, men har også repræsenteret advokatkolleger fra det meste af landet, som på denne måde har draget nytte af den oparbejdede ekspertise og vort kontors omfattende netværk.

Nyttige links:

www.doedsboadvokat.dk
www.domstol.dk – søg under ordet ”dødsbo”

Henvendelse

Aut. bobestyrer, advokat Bent-Ove Feldung