Advokatfirmaet Collin I/S

Funktionærsager / uberettiget afskedigelse

Ansættelsesret og ligebehandling

Dette retsområde omfatter blandt meget andet funktionærretlige forhold, sager om uberettiget afskedigelse, kunde- og konkurrenceklausuler og ligebehandling.

Det spænder altså lige fra arbejdsgiverens manglende udstedelse af ansættelsesbevis, uberettiget opsigelse af gravide/overtrædelse af ligebehandlingsloven til afskedigelse af funktionærer, direktører m.v., herunder om disse er bundet af kunde- og konkurrenceklausuler.

Vi rådgiver om alle disse områder og påtager os også at gennemgå og udfærdige ansættelsesaftaler.

Henvendelse

Advokat Hans Henrik Skjødt
Advokat Thomas Torré-Christiansen